Håndterminal og etikettløsning

Programvaren som håndterminal benytter er utviklet av BX Software AS og har vært på markedet siden 2006. Programvare for håndterminal er integrert mot Visma Business slik at man slipper å tenke på filoverføringer etc. 
 
Programvaren er basert på Androide operativsystem noe som gjør terminalen svært rask sammenlignet med tidligere Windows baserte terminaler.
 
Terminal kommuniserer via trådløs nett direkte mot Visma Business sentralt og mot butikkens klient.

Noe av funksjonalitet på den den nye håndterminalløsningen

 • Varetelling enten på enkel vare eller på varepartier med serienummer
 • Ordreregistrering (Ordre trenger ikke være opprettet i Visma Business)
 • Normal ordre
 • Prosjektordre
 • Lageroverføring
 • Plukking av ordre med valg for registrering av serienummer
 • Bestilling av vare (Bestilling trenger ikke være opprettet i Visma Business) 
 • Enten mot en leverandør eller flere samtidig. Blir splittet i 
 • Visma Business når bestilling sendes inn fra håndterminal
 • Varemottak
 • Enten mot et bestemt tidligere bestillingsnummer i Visma Business 
 • eller direkte mot en kjent referanse
 • Varemottak med valg for serienummer registrering
 • Vareoppslag med mulighet for oppdatering av GTIN og lokasjon 
 • tilbake til Visma Business.
 • Etikettutskrift via SmartPrint fra de fleste menyer i programmet