Visma Dokumentsenter

Med Visma Document Center forenkler og automatiserer du behandlingen av fakturaer og bilag. Det betyr færre manuelle oppgaver, høyere kvalitet på utbetalinger og bokføring, og full oversikt. Alt sammen i økonomisystemet ditt.

  • Dekker både e-faktura, faktura på e-post og papirfaktura.
  • Mindre punching, færre feil og digital arkivering.
  • Automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring.
  • Automatiserte rutiner sparer tid.
  • Brukere har til enhver tid oversikt over dokumentflyten.
  • Tiden som brukes på administrasjon av bilag reduseres betraktelig.