Om Vitari

Om Vitari

Vitari er et av de mest erfarne konsulentmiljøer innen økonomistyringssystemer for små og mellomstore bedrifter i Norge. Økonomi- og ressursstyring er kritisk for en hver organisasjon. Vårt viktigste bidrag er trygghet, og vår visjon er ”Systemene skal ikke ta tid – de skal gi tid”.
 
Vi skal være den beste partner for selskaper som vil gjøre sitt virksomhetssystem til et konkurransefortrinn. Dette får vi til gjennom å tilby markedsledende programvare, samt høy kompetanse på prosesser og informasjonsflyt. Slik blir vi en brobygger mellom bedriftens teknologi og forretningsmål.
 

Vårt kundeløfte:

  • Levere i henhold til forventningene
  • Være den beste rådgiver for videreutvikling av systemene
  • Være til stede med trygg og effektiv brukerstøtte
Vitari leverer løsninger som passer for de fleste bedrifter i Norge. For mange selskaper er Vitari totalleverandøren på bedriftens forretningssystem med økonomisystem fra Visma som kjerneprodukt.
 
Et hvert bytte av forretningssystem innebærer utfordringer for kunde og leverandør, men gjennom tett samarbeid kan man komme i mål på tid og budsjett og uten de store problemene. Vitari har utviklet sin egen modell for dette, "Arbeidsmodellen".
 
Alle løsninger blir støttet av Vitari Supportsenter. Senterets oppgave er å yte trygg og effektiv brukerstøtte. Stillingene bekles av erfarne konsulenter som til daglig er ute hos kundene, bortsett fra de dagene de har vakt. 
 
Vi tror på det personlige. Det er mennesker som formidler og foredler kunnskap. Det er mennesker som skaper verdiene og det gode humøret. Det er relasjonene mellom mennesker som skaper tillit og fremdrift, og nærhet er viktig for mennesker. I møte med oss fra Vitari, vil vi at du skal se og føle hva som er våre grunnleggende verdier:
 
HARDT ARBEID – ENTUSIASME – KVALITET – SAMARBEID
 
Vitari finner du flere steder i Norge, og vi arbeider kontinuerlig med å utvide og utvikle vår virksomhet slik at du som kunde til en hver tid skal ha den beste partner på dine virksomhetskritiske systemer.