Vår arbeidsmodell

I den første fasen av et prosjekt fokuserer vi på analyse og behovsforståelse. Sammen med kunden finner vi frem til hvilke problemstillinger vi står overfor slik at vi kan utvikle de riktige løsningene.
 
Disse løsningene utvikles gjerne i et forprosjekt. Her er det avgjørende at våre konsulenter har god innsikt i kundens forretningssituasjon. Uten riktig generell forretningsmessig kompetanse kan vi ikke gi gode råd om valg av løsning. Samtidig er det selvsagt vår oppgave å ha full oversikt over hvilke muligheter, og begrensninger som finnes rent teknisk. Dette løser vi ved at våre selgere og systemkonsulenter samarbeider tett i denne fasen, slik at vi kan få med oss det beste både fra forretningsmessig og teknisk side. Denne fasen fokuserer også på lønnsomheten av prosjektet – hvilke gevinster som kan hentes ut. Sammen med kunden utarbeides det en kost/nytte analyse.
 
Basert på behovsforståelsen utarbeider vi en løsning. Samtidig lager vi i fellesskap et sett av suksess-kriterier, som vi kan kontrollere mot når prosjektet avsluttes. Slik kan vi sikre at løsningen virkelig gir den tilsiktede effekten.
 
Etter aksept fra kunde på løsning starter implementering og test av systemet. Det er viktig at brukere av systemet deltar i denne fasen slik at det ferdige systemet møter alle de behov som er avtalt. Et installert system skal gjennom en akseptansetest sammen med kunden, slik at vi enige om at det fungerer etter forutsetningene, før det overtas formelt. Da er vi kommet til leveranse.
Vårt kompetansesenter bidrar i denne fasen, ved å skreddersy opplæring etter kundens behov. Vi har gode erfaringer med å la kunde, selger, systemkonsulent og kundesenter sammen finne løsninger for best mulig utnyttelse av systemet.
 
Deretter gjør vi en evaluering av prosjektets gang sammen med kunden, for å utveksle erfaringer og avklare eventuelle utestående punkter, før prosjektet formelt avsluttes. Basert på kost/nytte analysen kan vi bistå kunden med å lage en plan over tiltak som må iverksette. Kunden tar selv ansvaret for å endre rutiner og prosesser slik at de forventede gevinster kan hentes ut.
 
Vi kan selvsagt bistå med videreutvikling av systemet når behovet melder seg.
Kanskje er det også en idé å bruke litt tid sammen med en av våre konsulenter for å vurdere om det har skjedd noe som kan gjøre din løsning enda mer effektiv?