Effektiviser faktureringsprosessen

Effektiviser faktureringsprosessen

Ved å automatisere faktureringsprosessen slipper du alt arbeid knyttet til sending av fakturaer, oppfølging av innbetalinger og purring/inkasso. I stedet foregår hele prosessen automatisk: Du trykker på fakturaknappen – og om ikke lenge er pengene inne på konto.

Tradisjonelt har utgående fakturering vært tidkrevende arbeid. Først kom utsendingsprosessen, så registrering av innbetalinger, så purring på alle fakturaer som ikke var betalt, og til slutt inkasso og dobbelreskontro. Summen av det hele er kostbare administrative rutiner som en bedrift kan spare mye penger på å automatisere.

Vil du vite mer om hvordan du kan effektvisiere faktureringsprosessen?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.