Automatisere purring og inkasso-  Visma AutoCollect

Automatisere purring og inkasso- Visma AutoCollect

Visma AutoCollect gjør innfordring enkelt. Løsningen automatiserer purring og inkasso, og integreres med ditt økonomisystem fra Visma. Graden av automasjon velger du selv, og dine saker blir håndtert av Visma sitt inkassobyrå, Visma Financial Solutions AS. 

Fordeler med Visma AutoCollect

  • Automatiser tidkrevende prosesser
  • Få en mer oppdatert reskontro
  • Få bedre likviditet og kontroll
  • Alt styres fra ditt økonomisystem

Du velger selv hvor mye vi gjør


Med Visma AutoCollect velger du selv hvilke saker du vil sette bort til Visma Financial Solutions. Du kan sette bort både purringer (inkassovarsel) og inkassosaker.

Purring

Systemet henter automatisk forfalte poster som blir oversendt Visma Financial Solutions for utsendelse av inkassovarsel. Forfalte inkassovarsel blir deretter behandlet som en inkassosak.

Inkasso

Kunden purrer med inkassovarsel selv (14 dagers frist). Forfalte inkassovarsel hentes automatisk og oversendes Visma Financial Solutions for videre behandling til inkasso.

Vil du vite mer om Visma AutoCollect?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.