Effektiviser og automatiser faktureringen- Visma.net AutoInvoice

Effektiviser og automatiser faktureringen- Visma.net AutoInvoice

Med Visma.net AutoInvoice får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av efaktura. Behandling av alle typer faktura foregår direkte i ditt økonomisystem, noe som gjør både fakturering og fakturamottak mer effektivt.

Fordeler med Visma.net AutoInvoice

  • Mindre administrasjon
  • Faktura i alle formater
  • Kortere kredittid
  • Mer kontroll
  • Jobb i nettskyen
  • Fornøyde kunder og leverandører

Sending og mottak av faktura gjøres mer effektivt, noe som sparer din bedrift for både tid og penger. Kunder som ikke kan motta efaktura blir automatisk fakturert på epost eller pr brev, du trenger ikke tenke på hvordan kunden mottar faktura. Elektroniske fakturaer går rett inn i mottakers økonomiløsning eller nettbank og betales derfor raskere. Du får full kontroll på leveransen av alle fakturaer. Avvik rapporteres av systemet umiddelbart. Med en skybasert løsning ligger dataene i nettskyen og er til enhver tid oppdatert. Og sist, ikke heng etter når stadig flere kunder forventer å motta efaktura, og stadig flere leverandører ønsker å sende efaktura.

Hvordan fungerer Visma.net AutoInvoice?


Visma.net AutoInvoice er en løsning som gjør at du kan sende en efaktura direkte fra ditt økonomisystem og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank.
Når du oppretter og sender en faktura fra ditt system, lagres informasjonen i en fil. Denne filen sendes på nett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen kan være pris, produkter, forfallsdato, osv., hvor denne informasjonen er strukturert på en spesiell måte i filen.

Mottakers system åpner filen og oppretter en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. Enkelt og greit.
Med Visma.net AutoInvoice kan du effektivisere og automatisere fakturering og fakturamottak.

Hvilke systemer kan integreres med Visma.net AutoInvoice?

Vil du vite mer om Visma.net Autoinvoice?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.