Elektroniske betalinger- Visma.net AutoPay

Elektroniske betalinger- Visma.net AutoPay

Med Visma.net AutoPay håndterer du alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet på en rask og sikker måte. Du trenger ikke lenger å logge inn i nettbanken for å få få full kontroll på både inngående og utgående transaksjoner. Visma.net AutoPay skaper en strømlinjeformet arbeidsflyt som håndteres direkte i løsningen, slik at du slipper manuelle rutiner assosiert med å sende og motta elektroniske betalinger. 

Fordeler med elektroniske betalinger

  • Kjøres automatisk og oppdaterer kontinuerlig ERP-systemet med alle inn- og utgående banktransaksjoner
  • Oversikt over alle pågående betalinger på ett og samme sted gir deg full kontroll i sanntid
  • Manuelle oppgaver elimineres og erstattes av en strømlinjeformet arbeidsflyt
  • Automatisk kobling av åpne fakturaer mot innkommende betalinger
  • Velg selv om du vil godkjenne betalinger direkte i løsningen eller i nettbanken
  • Systemet er alltid oppdatert

Hovedfunksjoner

  • Bankintegrasjonen kjøres automatisk og sørger for at ERP-systemet alltid er oppdatert med inn- og utbetalinger
  • Oversikt over alle utgående betalinger på ett sted gir deg full kontroll i sanntid
  • Enkel bankavstemming med alltid oppdaterte tall
  • Bestem hvem som skal godkjenne betalinger før de sendes til banken. To-faktor autentisering sørger for sikker betalingshåndtering

Slik fungerer Visma.net AutoPay

Visma.net AutoPay sender og mottar transaksjoner og kontoutdrag mellom bedriftens ERP-system og dens bank. Dataoverføringen skjer automatisk. Bankintegrasjonen sender alle betalinger og kobler dem mot utestående fakturaer.

Godkjenningsprosessen er innebygget og justeres i henhold til bedriftens rutiner og krav. Når en utgående betaling har blitt godkjent oppdateres banken automatisk. Løsningen lar deg følge med på transaksjonene slik at du alltid vet status på hver utgående betaling.

Vil du vite mer om Visma.net Autopay?
KOntakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.