Visma Business Regnskapsbyrå

Visma Business Regnskapsbyrå

 

Visma Business Regnskapsbyrå er arbeidsflate som dekker alle kunder til et byrå, både de tradisjonelle og de som ønsker digitale og automatiserte tjenester. Det er en egen løsning for administrasjon av et regnskapsbyrå og shared service center.

Kjerneproduktet i løsningen er regnskapssystemet Visma Business med tilleggsfunksjonalitet for byråadministrasjon. Disse hjelper til å øke effektiviteten internt, samt å skape nye inntektstrømmer ved bruk av nettbaserte løsninger.

Det er også støtte for at kunder av byråene kan knytte seg inn mot byråets løsning, f.eks. for fakturering. Faktureringen kan da skje enten i Visma Business eller i Webfaktura, avhengig av byråkundens behov.

 

Visma Business Regnskapsbyrå automatiserer: 

  • Behandling av inngående og utgående faktura
  • Betaling
  • Innfordring
  • Bokføring
Vil du vite mer om mulighetene i Visma Business Regnskapsbyrå?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.