CRM-system

CRM-system

SuperOffice CRM     eMarketeer     CRM Teamet     CRM Webinar     CRM Rådgivning    CRM Nettkurs    Videoer

Et CRM-system (kundeoppfølgingssystem) vil ivareta all kommunikasjon og interaksjon du har med dine kunder. Du har mange kommunikasjonsprosesser gående til enhver tid.

Kommunikasjonsprosesser

 • Markedsføring for å finne nye kunder
 • Kommunikasjon i innsalgsfasen
 • Koordinering og informasjon i leveransen
 • Kommunikasjon i ettermarked/drift

Henvendelser fra kunder i etterkant kan være alt fra reklamasjoner og supportsaker, til nye bestillinger eller påmelding til kurs og seminar.

 

Fordelene med et CRM system

Med et CRM system vil all denne kommunikasjonen bli lagret på et sted og lett å finne igjen eller gjenbruke, uavhengig av hvem i ditt firma som har hatt kommunikasjon med den aktuelle kunden. Informasjon om kunden systematiseres og selekteres slik at rett kunde får rett informasjon til rett tid.

 • Du får god kontroll og full oversikt over dine kunder og kontakter.

  Ved at alt er samlet på et sted kan man enkelt se hvilke kunder man har besøkt eller har planlagt å besøke, når neste oppfølging er og av hvem, hvilke tilbud man har ute og skal følge opp, om man har nok tilbud ute til å nå sine budsjetter eller oversikt over hvilke prosjekter som er pågående. I tillegg kan man se om kunden har noen åpne saker i andre avdelinger, som på support, reklamasjon til økonomi eller andre ting man burde vite om før man tar kontakt. Men integrasjon til økonomisystemet ser du også hva som er solgt sist, hittil i år og om det er utestående fordringer på kunden det er kjekt å vite om før man skal i et møte.

 • Sikrer rett og god oppfølging av rett kunde til rett tid

  Ved å benytte en CRM løsning får du oversikt og hjelp til å huske på hvem du skal følge opp og til hvilken tid. Det er enkelt å se hva man snakket om sist, eller hva dine kolleger har gjort, slik at dialogen blir enklere. Hvis det kommer inn henvendelser vil de få unike saksnummer som ligger åpne i systemet til de blir behandlet og lukket, noe som bidrar til at saker ikke blir glemt. Ved rett kategorisering av kunder får man også hjelp til å prioritere riktig i hektiske hverdager, samt grunnlag for masseutsendelse av informasjon og kampanjer til rett person til rett tid.

 • Bidrar til å være GDPR kompatibel

  I 2018 ble det lovpålagt å ha kontroll på personopplysningene man har lagret:
 • Hvilken informasjon du har om dine kontakter
 • Hvor du har de
 • Hvor lenge kan du ha de før de må slettes
 • Har du informert om at du har de og har de tilgang til å se hva du har lagret om dem?

Alle disse spørsmålene får du kontroll på ved å ha all data lagret i CRM systemet.


SuperOffice, et CRM system som passer for alle som har kommunikasjon med kunder og kontakter

SuperOffice CRM passer for alle som har kommunikasjon med kunder og kontakter, se her for mer informasjon om SuperOffice..

 

 

Vil du vite mer om CRM-systemer?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.