GDPR-hjelp

I 2018 ble det lovpålagt, gjennom Personvernforordningen (også kalt GDPR), å ha kontroll på personopplysningene man har lagret

  • Hvilken informasjon har du lagret om dine kontakter? 
  • Hvor er denne informasjonen lagret?
  • Hvor lenge kan du oppbevare informasjonen, før den må slettes?
  • Informerer du om at du har lagret informasjonen?
  • Har de tilgang til å se hva du har lagret om dem? 

Vi i Vitari har jobbet mye med Personvernforordningen, hva dette går ut på og hvordan du best skal håndtere dette i praksis. Vi holder både webinar og workshops om hvordan du kan utnytte SuperOffice CRM for å oppfylle Personvernforordningen i praksis.

Se opptak av webinarene:

Hva er egentlig GDPR? 

Hvordan håndtere personvernforordningen (GDPR)?

GDPR pakker

GDPR Workshop - 1/2 dag
Generell info om GDPR.
Anbefalinger om hva som bør gjøres i organisasjonen. Utlevering av hjelpedokumenter.
Pris: kr. 8.000,-

GDPR Workshop - 1 dag
Generell info om GDPR
Strukturering og rydding i SuperOffice løsningen deres.
Pris: kr. 16.000,-

GDPR compliant - 4 dager
Workshop, 2 dager med gjennomgang av systemer og rutiner. Dokumentasjon av systemene og GDPR rutiner (slette-rutiner, intern forebygging av GDPR-brudd, systemstøtte)
Pris: kr. 60.000,-

NB: Vi tilbyr ikke juridisk rådgivning, kun praktisk gjennomføring og systemtilpasning.

Trenger du GDPR bistand?
Kontakt oss så hjelper vi gjerne!

Vil du vite mer? Kontakt oss her.