Elektronisk fakturaflyt

Elektronisk fakturaflyt

Vi kan tilby en rekke løsninger for dokumenthåndtering, som kan skreddersys til dine forretningsbehov. Alle løsningene er tett integrert med samtlige ERP systemer fra Visma.

Målsettingen er å automatisere dataflyt og minimere manuelt arbeid, og redusere papirmengden. Utnytt ressursene dine bedre ved å legge om til elektronisk dokumentbehandling.

Fordeler med elektronisk dokumentbehandling og efaktura

  • Bedre styring og kontroll
  • Reduserte kostnader i form av enklere og kortere saksbehandling
  • Automatisk innlesning av fakturaer (EHF)
  • Mulighet for automatisering og mobilitet

Fellestrekk ved dokumenthåndteringsløsningene

Noen fellestrekk ved løsningene er at bilag skannes direkte inn i et elektronisk arkiv, deretter påføres bilagsinformasjon og sendes på flyt for godkjenning av ønskede mottakere.

Ulike dokumenthåndteringssystem

Vil du vite mer om elektronisk fakturaflyt?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.