Visma Document Center

Visma Document Center

Visma Document Center er en løsning som tilrettelegger for papirløst kontor, og forenkler behandling av regnskapsdokumentasjon. Løsningen er sømløst integrert med ERP systemene Visma Business og Visma Global som gjør det enkelt å komme i gang med og gir raskt gevinster. Visma Document Center bruker samme data som er lagret i økonomisystemet.

Fordeler med Visma Document Center

  • Dekker både e-faktura, faktura på e-post og papirfaktura
  • Enkel dokumentkontroll
  • Mindre punching, færre feil og digital arkivering
  • Komplett hendelseshistorikk
  • Automatisert fakturamottak- automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring

Visma Document Center gir en fakturabehandling med automasjon og dokumentflyt. Les mer om Visma Document Center på Visma sine sider.

Visma.net. Approval- en effektiv godkjenningsrutine


Med Visma.net Approval tjenesten får men en effektiv godkjenningsrutine for alle bilag og oppgaver. Alle godkjenningsoppgaver sendes automatisk til rett person, som igjen godkjenner på nett eller mobil - når og hvor det passer dem. Effektiv godkjenning av fakturaer, utlegg, feriesøknader og timelister.

Vil du vite mer om Visma Document Center?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.