Håndholdte terminaler

Håndholdte terminaler

Håndterminaler vil effektivisere logistikken i bedriften. Alle bedrifter har potensiale for forbedringer og effektivisering. Ikke bare for å jobbe raskere, men også for å øke kvaliteten.
Ved bruk av håndterminaler vil investeringen veldig rask betale seg.

Det er ingen problem å benytte flere håndterminaler samtidig, hvis behovet tilsier dette. Dagens håndterminaler benytter operativsystemet Android.

Funksjoner for håndholdte terminaler

 • Lagertelling
 • Plukking av ordre
 • Varemottak
 • Innkjøp
 • Etiketter på hyller og/eller varer
 • Fraktintegrasjon (Consignor og Logistra)
 • Internoverføring mellom lager

 

Lagertelling


I hovedsak benytter de fleste av våre kunder alltid håndterminalen til lagertelling.
Dette krever litt struktur ved at man bør ha en strekkode på hylla foran hver vare. Denne strekkoden kan være artikkelens GTIN nummer eller bedriftens eget artikkelnummer.


Ordreplukking


Når ordren ligger inne i ERP systemet, kan man hente opp dagens ordre for plukking via håndterminalen. Dette vil også kunne redusere mulighet for feilplukk. Når ordren er ferdig plukket, "Sender" man den inn og kan få ut en pakkseddel, samt at man kan få oversendt forsendelsinformasjon til fraktselskapet eksempelvis via Consignor.


Varemottak


Når man mottar varer kan man hente opp innkjøpsordren i hådterminalen. Først kontrollerer man at varene er uskadet. eretter skanner man varens trekkode (GTIN-nummer) og legger inn antall. Så er man klar for å neste vare.


Innkjøp


Noen kunder benytter også håndterminal til å gå rundt på lageret og scanne hylle-etikettene for å lage innkjøpsordren. Når scanningen er ferdig, sendes innkjøpsordren inn til ERP systemet og behandles på vanlig måte derfra.


Hva kreves?

 • En håndterminal
 • En etikettskriver
 • Programmer som styrer dette
  BxLogistics (Styringsprogram, Etikett Design Program)
 • Oppsett og opplæring
Vil du vite mer om håndholdte terminaler?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.