BizTrans

BizTrans

BizTrans er en Windows-basert og brukervennlig løsning som gjør det mulig å integrere ulike informasjonskilder innenfor et foretak og på tvers av kunder, leverandører og forretningspartnere. 

BizTrans automatiserer dataflyt og kobler sammen programmer med behov for å sende transaksjoner til regnskap eller logistikk, eller simpelthen å synkronisere grunndata. 

Det er selvfølgelig mulighet å korrigere transaksjoner som er stanset opp i valideringen gjennom et Windows- eller webgrensesnitt.  

Fordeler med BizTrans

  • Fast månedspris
  • Fast installasjonspris
  • God dokumentasjon

BizTrans er unik fordi den automatiserer de mest arbeidsintensive integrasjonene, samtidig som den gir mulighet for å legge på forretningsmessige valideringsregler som sjekkes i importen.

Alle datastrømmer kan importeres, kvalitetssikres, mappesom, formateres, valideres, varsles og logges uavhengig av om det er fil-basert, webservices eller eksporttabeller som er kilde.

Dette fører til betydelig effektivisering i innlesingsrutiner i form av raskere og mer korrekte importrutiner.

Vil du vite mer om BizTrans?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.