Vitari Altinn ( barnehage)

Vitari Altinn ( barnehage)

Vitari Altinn gir deg muligheten til å effektivisere innberetning av foreldrebetaling i Altinn.

Dette er en løsning som innberetter kostnader tilknyttet pass og stell av barn til Skattedirektoratet på bakgrunn av data fra Visma Regnskap. Vitari Altinn leser utvalgte data fra ditt Visma Regnskapssystem og legger dette automatisk inn i en fil som kan sendes direkte til Skattedirektoratet (RF-1301). Det produseres også filer med grunnlag for følgebrev til foreldre.

Fordeler med Vitari Altinn

Med Vitari Barnehage effektiviserer du administrasjonsoppgavene relatert til innberetning av foreldrebetaling til Skattedirektoratet (Alt-Inn) og utsending av informasjonsbrev til foreldrene.

Vil du vite mer om Vitari Altinn?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.