Vitari Altinn

Vitari Altinn

Gjennom Vitari Altinn kan du sende tre skjemaer:
 
  1. Betaling for pass og stell av barn
  2. Gave til frivillige organisasjoner
  3. Fagforeningskontingent 
 

Betaling for pass og stell av barn

Offentlig og private barnehager og organiserte skolefritidsordninger skal innrapportere foresattes kostnader til pass og stell av barn. Vitari Barnehage er en løsning som på bakgrunn av data fra Visma Regnskap automatisk genererer filen som skal innberettes til Skattedirektoratet. I tillegg oppretter løsningen informasjonsbrevet som skal sendes til foreldrene.
 

Gave til frivillige organisasjoner

For frivillige organisasjoner er det oppgaveplikt for tredjepartsopplysninger for mottatte gaver. Dette danner samtidig grunnlaget for fradraget giveren er berettiget til.

Fagforeningskontingent

Fagforeningskontingent som medlemmene har innbetalt direkte til fagforeningen skal rapporteres elektronisk til Skatteetaten. Dette danner grunnlaget for fratrekket medlemmene er berettiget til.
 

HVORDAN VIRKER VITARI ALTINN

 
Vitari Barnehage leser utvalgte data fra ditt Visma Regnskapssystem og legger dette automatisk inn i en fil som kan sendes direkte til Altinn.
 
Med Vitari Altin effektiviserer du administrasjonsoppgavene relatert til innsending av spesifikke skjemaer. av foreldrebetaling til Skattedirektoratet (Alt-Inn) og utsending av informasjonsbrev til foreldrene.

 

 

Fordeler med Vitari Altinn

  • Fast installasjonspris
  • Fast abonnementspris
  • Atomatiserer innsending av skjemaer til Altinn
  • Reduserer manuelle feil ved utfylling av skjemaer
  • Reduserer tiden det tar å sende inn skjemaer til Altinn
  • Utsending av foreldrebrev går automatisk
  • Sikrer god kvalitet i innsending fordi tallene hentes direkte fra Visma Business
Vil du vite mer om Vitari Altinn?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.