Vitari Cloud IPaaS- forenkler integrasjon mellom tredjepartssystemer og Visma.net ERP

Vitari Cloud IPaaS- forenkler integrasjon mellom tredjepartssystemer og Visma.net ERP

Vitari Cloud IPaaS er plattformen som i tillegg til å forenkle samhandling mellom Visma.net og tredjepartssystemer, gir deg muligheten til å tilpasse integrasjonen etter dine behov. Integrasjonsplattformen kan tilpasses mot de fleste datakildene. Vitari Cloud IPaaS kan også sende, hente og bearbeide data slik at du får muligheten til å endre format på meldinger, eller populere med data fra andre datakilder.

I Vitari Cloud IPaaS blir alle transaksjoner overvåket og logget slik at det ved avvik settes i gang unike varslingsrutiner ved ulike typer avvik. Slike varslingsrutiner settes opp unikt for type avvik, som innebærer at ulike meldinger (sms eller e-post) sendes til den personen som varslingen gjelder for, og ikke bare én standard melding.

Vitari Cloud IPaas kommer med en moderne kundeportal hvor alle lagrede transaksjoner som går gjennom integrasjonen er tilgjengelig.

Dersom du ønsker et standardisert API mot Visma.net, anbefaler vi Vitari Cloud API.
Dersom du er i starten på din skyreise og har Visma Global eller Visma Business, anbefaler vi Vitari Cloud Hybrid.

 

 

De viktigste fordelene:

  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
  • Vitari Cloud IPaaS integrerer du ditt forsystem med Visma.net etter dine behov
  • Med Vitari Cloud IPaaS integrerer du mot Visma.net etter dine behov
  • Med Vitari Cloud IPaaS automatiserer du overføringen av data mellom dine systemer
  • Med Vitari Cloud IPaaS er det ikke lenger nødvendig med manuell overføring av data mellom systemer
  • Med Vitari Cloud IPaaS reduserer du manuelle feil i overføring mellom systemer
Vil du vite mer om Vitari Cloud IPaaS?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.