Vitari Cloud IPaaS

Vitari Cloud IPaaS

Vitari Cloud IPaaS (Integration Platform as a Service) er plattformen som forenkler samhandling mellom Visma.net og tredjepartssystemer og gir deg muligheten til å tilpasse integrasjonen etter dine behov. Integrasjonsplattformen kan tilpasses mot de fleste datakildene. Vitari Cloud IPaaS kan sende, hente og bearbeide data slik at du får mulighet til å endre format på meldinger eller fylle på med data fra andre datakilder.

I Vitari Cloud IPaaS blir alle transaksjoner overvåket og logget slik at det ved avvik settes i gang unike varslingsrutiner. Varslingsrutiner settes opp per avvikstype, som innebærer at ulike meldinger (sms eller e-post) sendes til den personen som varslingen gjelder for, og ikke bare én standard melding.

Vitari Cloud IPaaS har en moderne kundeportal hvor du finner alle lagrede transaksjoner som går gjennom integrasjonen.

Ønsker du et standardisert API mot Visma.net, anbefaler vi Vitari Cloud API.
Er du i starten på din skyreise og har Visma Global eller Visma Business i dag, anbefaler vi Vitari Cloud Hybrid.

De viktigste fordelene
med Vitari Cloud IPaaS:

  • Integrerer Visma.net med andre systemer
  • Automatiserer overføringen av data mellom dine systemer
  • Slipper manuell overføring av data mellom systemer
  • Reduserer manuelle feil i overføring mellom systemer
  • Fast abonnementspris
  • Fast installasjonspris
Vil du vite mer om Vitari Cloud IPaaS?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.