Vitari KlientAdmin

Vitari KlientAdmin

Vitari KlientAdmin går gjennom innstillinger og annet oppsett for å sette korrekte verdier hver natt.

Eksempler:

 • Kontrollerer om satte bedriftsopplysninger er nok for Autoinvoice
 • Setter landnummer på alle leverandører
 • Setter landnummer på alle kunder
 • Sjekker om kunden er oppført i ELMA-registeret
 • Sjekker om filområde for Document Center er korrekt
 • Kopierer land- og organisasjonsnummer fra "Bedriftsopplysninger" til "Bedriftstabeller"
 • Viser brukere og roller
  • Finne dubletter i VWUser
  • Finne avvik mellom VB ansattnummer og VDC Userid
 • ​​​​​​​Viser alle API-nøkler for Autoinvoice

Fordeler med KlientAdmin:

 • Full kontroll på innstillinger for autoinvoice
 • Automatiserer registrering av kunder oppført i ELMA-registeret
 • Reduserer sannsynligheten for feil ved manuelt oppsett av autoinvoice-innstillinger
 • Fast installasjonspris

Aktiver tjenesten nå

Kontakt oss på + 47 66 85 51 50 eller marked@vitari.no.

Vil du vite mer om Vitari Klient Admin?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.