Vitari Masterdata Management

Vitari Masterdata Management

Nå kan du både redusere tiden du bruker på å registrere grunndata og samtidig sikre god datakvalitet.


Med Vitari Masterdata Management trenger du bare å legge inn grunndata én gang.

Vitari Masterdata Management sender nye og oppdaterer eksisterende grunndata i andre klienter basert på hovedklienten. Grunndata distribueres til andre klienter ved å sette opp abonnement på hvilke grunndata som er ønskelig å distribuere til de ulike klientene. Alle oppdateringer vil automatisk distribueres og oppdatere abonnementsklienten.

Dette innebærer at et kontaktkort for en leverandør som skal benyttes i flere firmaer, automatisk overføres til de klientene som har behov for dette kontaktkortet, basert på forhåndsdefinerte abonnement av grunndata.

Vitari Masterdata Management er basert på Vitari Cloud - en driftssikker og veltestet teknologi. Og dette er tilpasset Visma.net ERP.

Fordeler med Vitari Masterdata Management

 • Fast abonnementspris
 • Fast pris for oppsett
 • Automatiserer distribusjon av grunndata til klienter
 • Legg inn grunndata kun én gang uavhengig av antall klienter som skal benytte grunndataene
 • Vitari Masterdata Management oppdaterer grunndata i abonnementsklienter ved endringer i masterklienten

Abonnement på grunndata kan settes opp på:

 • Artikkelgruppe
 • Kundegruppe
 • Leverandørgruppe
 • Kundeattributter
 • Leverandørattributter
 • Artikkelattributter
 • Spesifikke kunder, leverandører og artikler.
  og mye mye mer

Nøkkelord Vitari Masterdata Management

 • Integrasjon
 • Automatisk dataflyt
 • Visma.net ERP

 

Vil du vite mer om Vitari Masterdata Management?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.