Vitari SmartDok

Vitari SmartDok

Vitari SmartDok forenkler hverdagen til entreprenører, og automatiserer registrering av timeføring til Visma fra SmartDok. Fakturagrunnlaget overføres fra SmartDok til Visma ordre ved et enkelt tastetrykk.

Integrasjonen sender valgte fakturagrunnlag fra SmartDok. Gjennom en innebygd validering sørger integrasjonen for at alle grunndata som må være i Visma Business, er overført fra SmartDok. Hvis det for eksempel er brukt et prosjekt i SmartDok som ikke finnes i Visma, vil bruker bli gjort oppmerksom på dette og har da muligheten til å opprette prosjektet i Visma for dernest å gjøre en nyoverføring. Les mer på SmartDok sine hjemmesider.

 

Fordeler med SmartDok

  • Automatiserer overføring av timeføring fra SmartDok til Visma Business
  • Fast månedspris
  • Fast installasjonspris
  • God dokumentasjon
Vil du vite mer om Vitari SmartDok?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.