Kassesystem

Kassesystem

Selv om mye av handel vi foretar i dag skjer med kreditt-kort i nettbutikker, er det fortsatt et stor behov for effektive kasseløsninger i butikkene.

Som følge av ny lovgivning rundt kontantsalg i Norge gjeldende fra 1. januar i 2019, er det blitt aktuelt for mange som har hatt gode og fungerende løsninger å bytte disse med systemer som tilfredsstiller de nye kravene. Det er leverandørene som selv godkjenner løsningene opp mot regelverket. Skatteetaten distribuerer en oversikt over innmeldte systemer.

Ulikt behov krever ulik funksjonalitet

Ikke alle kasseløsninger kan løse alle butikkers behov. Matvarehandelen med mange innslag på kasse pr. salg, trenger f.eks. helt andre funksjoner enn en møbelbutikk som kanskje bare har en eller to artikler i salget. Kjedebutikker har andre behov enn enkeltstående butikker. Behov rundt lagerhåndtering, integrasjon mot finans- og logistikksystemer, innkjøp etc. vil være av stor betydning når man skal finne en egnet løsning for egen butikk. Også kostnadsaspektet varier veldig både hva gjelder programvare og fysisk kasseutstyr.

Vitari kjenner mange gode løsninger og kan hjelpe deg å velge riktig.

Vil du vite mer om kassesystemer?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.