4human HRM – HRM Systemet som snakker med dine systemer

4human HRM – HRM Systemet som snakker med dine systemer

Et komplett HRM-system for alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Vi leverer HRM-system til blant annet varehandler, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. Nærmere 1.100 selskaper med mer enn 300.000 benytter tjenester fra 4human.

HRM-systemet inkluderer blant annet tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for dialogmøter for den sykemeldte. Dokumenter ved sykefravær rapporteres digitalt til NAV via Altinn automatisk. All ansattes kompetanse lagres i systemet, du får varsler når sertifikat og kurs løper ut, slik at disse kan fornyes.

Fordeler med 4human HRM

  • Blant de mest funksjonsrike HRM-systemene i Norge
  • Eget integrasjonsteam som skreddersyr integrasjoner
  • Standard integrasjoner med de mest kjente lønn- og timeregistreringssystemer
  • Ansattportal for mer selvhjulpne ansatte, på mobil eller desktop
  • Funksjonsrik sykefraværsoppfølging med blant annet digitale sykemeldinger
  • Bedre medarbeidersamtaler med ferdige maler for bedre oppfølging av ansatte
  • Elektroniske arbeidskontrakter signeres enkelt med Bank ID
  • Alle ansatte og deres familie kan få tilgang til Helsetelefonens tjenester

HRM som master og fokus på integrasjoner

Gode integrasjoner har lenge vært et satsningsområde for 4human HRM. De har API som dekker det meste av behovet for overføring av data, men de tilbyr i tillegg skreddersydde integrasjoner. Med eget integrasjonsteam og egne utviklingsressurser sikrer de tett samarbeid og god oppfølging i implementeringsprosessen.

4human HRM kan også fungere som master for alle personalopplysninger om dine ansatte. Ved å bruke HRM som master mot all persondata ivaretas personvern på individ nivå enklere enn tidligere. HRM kan også være master for lønnsinformasjonen, basert på timer og stilling.

Les kundehistorier til 4human HRM:

Humankapitalen er din viktigste kapital – Ta godt vare på den

Personaloppfølging (HR) i 4human HRM bidrar til tettere oppfølging av nyansatte og sluttende medarbeidere. 4human HRM hjelper deg helt fra en ansettelse til avsluttende arbeidsforhold. Ledere får varsler gjennom hele ansettelsesprosessen. Med 4human HRM sikrer bedriften å ha gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle nyansatte. Dette forbedrer arbeidsmiljøet, øker lojalitet, reduserer turnover og skaper en unik kultur for din bedrift. Den nyansatte vil bli raskere operativ og mer effektiv fra første dag.

Vil du vite mer om 4human HRM?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.