Føre utlegg og reiseregning- Visma.net Expense

Føre utlegg og reiseregning- Visma.net Expense


Visma.net Expense er Vismas nettbaserte løsning for føring av reiseregning og utlegg på mobil og nett. Løsningen sørger for at du ikke lenger trenger å ta vare på papirkvitteringer eller fylle ut tidkrevende utleggsskjemaer. Alt du trenger er tilgang til nett. Leder godkjenner reiseregninger og utlegg enkelt på pc eller mobil. Alle relevante data sendes automatisk inn i lønnssystemet etter registrering og godkjenning.

Hvordan fungerer det?

  1. Du tar bilde av kvitteringen med appen Visma Attach. Kvitteringen lagres i skyen, og følger automatisk med reiseregningen.
  2. Løsningen tolker kvitteringen og foreslår dato, valuta og beløp. Du legger til beskrivelse og sender reiseregningen til godkjenning.
  3. Leder godkjenner reiseregning eller utlegg enkelt på pc eller mobil.

Fordeler med Visma.net Expense

  • Umiddelbar registrering av kvittering via mobil
  • Godkjenn på farten
  • I samsvar med gjeldende lover og regler
  • Løsning for kjøreutgifter
  • integrasjon mot kredittkortleverandører
  • Automatisk omregning av utenlandsk valuta med gjeldende valutakurs


Løsningen har integrasjon mot GPS-løsninger som logger kjørelengde, kjørerute og bompengeutgifter. Den har også integrasjon med kredittkortleverandører gjør at du kan hente dine transaksjoner direkte inn i løsningen.

Vil du vite mer om Visma.net Expense?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.