Visma.net Payroll

Visma.net Payroll

Visma.net Payroll er et skybasert lønnssystem. Løsningen gir deg en helt ny måte å jobbe med lønn og HR på. Det er satt sammen av modulene Visma.net Expense, Visma.net Calendar og Visma.net Payroll. 

Lønningsansvarlig får et effektivt verktøy med høy grad av automatikk, som gir full oversikt og kontroll. Ledere har innsikt og oversikt over status i bedriften. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte på mobilen. Det vil si at når det registreres, og godkjennes timer, fravær eller reiser så blir disse direkte ført over til lønnsregistreringen.

Raskt om Visma.net Payroll

  • Visma.net Payroll passer godt for små og mellomstore bedrifter der det ikke er mye behov for spesialtilpasning av lønnsarter/typer.
  • Det er ikke like fleksible rapportmuligheter sammenlignet med Visma Lønn og Huldt & Lillevik.
  • Visma.net Payroll er et forholdsvis nytt produkt og det oppdateres stadig med ny funksjonalitet.
Vil du vite mer om Visma.net Payroll?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.