Rapporteringsløsning

Rapporteringsløsning

Gjennom forretningssystemene i enhver bedrift samles masse data. Data som forteller om innbetalinger fra kunder, utbetalinger til leverandører, lønnskostnader, lån og avdrag samt offentlige avgifter.

For å kunne ta gode beslutninger i bedriften, optimalisere drift og øke lønnsomheten er det viktig å kontinuerlig tolke datagrunnlaget som allerede ligger der. For å forstå viktigheten av et godt rapporteringssystem kan vi sammenligne kontantstrømmen i bedriften med blodomløpet – hvor rapporteringsløsningen da blir helsesjekken.

Vi støtter våre kunder i den viktige oppgaven å bygge gode rapporter på tallgrunnlaget som allerede er der. Vi rådgir innenfor flere rapporteringsløsninger.

OneStop Reporting

OneStop Reporting tilbyr en komplett webbasert Business Intelligence løsning, med rapporterings-, budsjetterings- og analyseverktøy for bedrifter av alle størrelser og sektorer.

OneStop Reporting er sømløst integrert med Visma Business, Visma Global og Visma.net ERP. 

 

Visma.net Insights

Visma.net Insights er et enkelt og fleksibelt rapporteringsverktøy i skyen, integrert med Visma.net ERP.

Rapporteringsverktøy gir deg kunnskapen du og dine kolleger trenger for å ta smarte beslutninger, og legge gode forretningsstrategier for fremtiden.

Vil du vite mer om rapportering?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.