Visma Reporting

Visma Reporting

God bruk av data gir økt lønnsomhet


Flere undersøkelser viser en klar sammenheng mellom lønnsomhet, og det å klare å bruke data og erfaringer på en god måte. Enhver bedrift bør ha som mål å jobbe smartere og mer effektivt for hver dag. Og for å kunne optimalisere driften, ta bedre beslutninger og øke lønnsomheten – trenger man et godt datagrunnlag.


Dataene ligger allerede lagret i bedriftens forretningssystemer, men gir ikke verdi før den blir tolket. 

En rekke standardrapporter følger med systemet. Du kan rapportere fra alle moduler med samme rapporteringsverktøy. Det vil si at i samme rapport kan for eksempel data fra lønnssystemet, økonomisystemet og kassesystemet presenteres. Dataene kan også presenteres grafisk, og fra overordnede tall kan du dybdenavigere ned til bilagsnivå, også innskannede dokumenter hvis du har elektronisk bilagshåndtering.

 

Fordeler med Visma Reporting


Visma Reporting hjelper deg til å tolke, analysere og systematisere – slik at du enkelt kan hente ut meningsfull data, når du selv trenger det.

Vil du vite mer om Visma Reporting?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.