Lønnssystem for alle

 • Integrert med ERP systemet
 • Automatiserte rutiner og selvbetjening på nett

Finn lønnssystemet som passer for deg

loan-visma-net

Visma Lønn:

          • Omfattende historikk
          • Smarte tilleggsløsninger og apper
loans-visma-net

Huldt & Lillevik Lønn:

              • Standardisert og brukervennlig
              • Leveres både som skybasert løsning og som lokal installasjon