Vi er Vitari

Vitari er et IT-konsulentselskap som hjelper
bedrifter til å jobbe effektivt. For tredje året på rad er vi utnevnt som Årets Visma
Partner, og vi ble også Årets Partner for å automatisere løsninger for kundene våre.

Vår bedrift

95

Ansatte

Topp 10

2014, 2015, 2016, 2017

Etablert i

2002

Platinum

certified partner

ALT VI GJØR I DAG, MÅ VI GJØRE BEDRE I MORGEN

Vår historie

Vitari så dagens lys i april 2002 da 23 av dagens ansatte bestemte seg for å bli gründere. Vi tenkte da som nå at nytenking er viktig, og hele tiden ha fokus på forbedringer. Vårt mantra ble derfor «Alt vi gjør i dag, må vi gjøre bedre i morgen».

Vi hadde erfaring fra tidligere arbeidsplasser og så at et helt nytt tankesett måtte legges til grunn for å lykkes med vår nye satsing.

img
vitari_newspaperclip-600

Visjon og verdier

Vitari har fire kjerneverdier som skal være tydelige i alt vi gjør. Vi er en bedrift som kontinuerlig jobber med å bygge en sterk kultur. Gjennom dette skal vi skape et samlet Vitari som tar disse verdiene ut i praksis og bruker de som grunnlag for å skape gode kundeopplevelser. Ved å etterleve disse verdiene bygger vi et sterkt grunnlag for å oppnå vår visjon: «Systemene skal ikke ta tid – de skal gi tid.»

Her presenterer vi våre fire verdier og forteller mer om hva de betyr for deg som vår samarbeidspartner.

Kvalitet

Kvalitet handler om å levere som avtalt. For å levere som avtalt er vi opptatt av forventinger til enhver tid skal være avstemt og at det skal kommuniseres godt og hyppig gjennom hele implementeringsprosessen og i driftsfasen. I tillegg heves kompetanse og erfaringer deles internt slik gjennom kurs, sertifiseringer og kunnskapsdelingsarenaer slik at alle innehar kompetanse til å løse grunnleggende og komplekse problemstillinger.

Kommunikasjonen skaper forutsigbarhet for dere som kunde. Kvalitet i leveranse gjør at prosjekter vi gjennomfører fullføres til avtalt tid, til avtalt kostnad og gir avtalt effekt. Kompetansedeling gjør at vi er det beste partner for å videreutvikle deres systemer.

Hardt arbeid

For oss handler hardt arbeid om fokus og konsentrasjon. Vi er fokuserte og konsentrerte når vi løser oppgaver for våre kunder. Vi sørger for å være tilstede og lytte til våre kunders behov slik at vi kan skape den beste sammensetningen av forretningssystem, prosesser og mennesker i deres pranisasjon.

Dette gjør at vi jobber effektivt og at dere kan stole på at Vitari er en partner som leverer som avtalt. Vi bidrar gjennom våre leveranser til at dere kan optimalisere driften og nå deres forretningsmål.

Entusiasme

Vi brenner for det dere brenner for. Vitari består av mennesker som setter seg inn i deres problemstillinger, og dette gjør vi med sterkt engasjement. På bakgrunn av dette gir vi konkrete råd knyttet til deres drift. I tillegg skal en rådgiver fra Vitari alltid skape en positiv atmosfære ute hos våre kunder.

Som samarbeidspartner av oss vil du kunne stole på at vi forstår deres ønsker og hva som skal til for å løse disse. Dette gir et samarbeid bygd på tillit og innsikt, noe som bidrar til gode og langsiktige relasjoner.

Samarbeid

Fagkunnskap kan ikke alene skape gode resultater Samarbeid handler om koordinering, samhandling og kommunikasjon for å oppnå et felles mål. Godt samarbeid er ikke tilfeldig. Derfor er Vi-kulturen viktig i Vitari. Vi jobber sammen, både internt og eksternt. Dette mener vi er nøkkelen til suksess!

Som samarbeidspartner av Vitari vil du alltid møte personer med evnen til å jobbe sammen med dere. Godt samarbeid gjør at planer blir implementert i praksis, strategier gjennomføres og at mål oppnås. Vi skal være en samarbeidspartner som bidrar til dette.

Tid

Det blir stadig viktigere å jobbe smartere slik at man får unyttet sine ressurser så effektivt som mulig. Gjennom hardt arbeid, entusiasme, kvalitet og samarbeid skal vi hjelpe våre kunder med å optimalisere samspillet mellom systemer, prosesser og mennesker. Disse tre elementene må fungere godt sammen for at tid skal frigjøres. På den måten kan din bedrift fokusere på egen kjernevirksomhet og verdiskaping.