Bærekraft

Vitari jobber aktivt med FNs bærekraftmål. Vi har besluttet å prioritere fire bærekraftsmål der vi har størst mulighet til å påvirke:

FNs bærekraftsmål , Kilde: FNs hjemmeside

4 utvalgte Bærekraftsmål:

  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi har et mål om en organisk vekst på 15% hvert år, og jobber for at Vitari skal være «verdens beste arbeidsplass».

Dette gjør vi:

Våre løsninger frigjør tid for kundene våre, og gir på denne måten norske bedrifter økt konkurransekraft.

Vi jobber for å skape verdens beste arbeidsplass for våre medarbeidere, og er stolte av å bli kåret til Norges beste arbeidsplass 2020 av Great Place to Work. Gjennom Great Place to Work får vi mange tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på, og jobber aktivt med å fylle arbeidshverdagen med mening, mestring og spillerom.

Vi bidrar til anstendig arbeid utenfor egen organisasjon gjennom aktive samarbeid med aktører som Varmestua og Asker Produkt.

 

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi sier at den beste løsningen kommer alltid i morgen.

Dette gjør vi:

Løsningene vi leverer innoverer våre kunder, og vi har en stor utviklingsavdeling som alltid jobber for mer innovative løsninger.

Vi har et eget innovasjonsteam. Teamet har åpne møter, så alle i Vitari kan påvirke. Innovasjonsteamet er blitt gitt vide fullmakter, og alle ansatte oppfordres til å sette av tid til innovasjon.

Den som utmerker seg mest positivt i vårt innovasjonsarbeid får prisen «Årets innovatør».

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi ønsker å bli Askers mest miljøvennlige kontorbedrift, og i de øvrige kommunene hvor vi har kontor.

Dette gjør vi:

Ved å digitalisere våre kunder reduseres behovet for papir. Våre løsninger gir og kundene gode løsninger for å jobbe fjernstyrt.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn, og har egen miljøfyrtårnsansvarlig. Blant våre initiativ er arrangering av byttedager, kontinuerlig miljøfokus i våre lokaler og samkjøring.

Vårt innovasjonsteam har implementert poengføring for valg av miljøvennlig transportmiddel i jobbsammenheng.

 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

I Vitari har vi fokus på «kollektiv intelligens», og at de beste løsningene oppdrives ved samarbeid.

Dette gjør vi:

Samarbeid er en av våre verdier, og vi setter vi foran jeg. Vi hjelper hverandre med å finne de beste løsningene for våre kunder, og har ikke individuelle bonusordninger.

Kompetansedeling gir bedre løsninger. Derfor tilbyr vi våre kunder webinar og nettkurs. På den måten får våre kunder påfyll av kompetanse uten at de trenger å reise.

Gjennom nevnte lokale samarbeid bidrar vi til oppnåelse av bærekraftsmålene.