Great Place To Work

Great Place To Work

Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder


Den viktigste ressursen i Vitari er «folka». Vi har et ønske om at Vitari skal være Norges beste arbeidsplass, og vi mener at fornøyde kunder skapes av fornøyde medarbeidere. Derfor er Vitari er en Great Place to Work bedrift. Det vil si at vi en gang i året måler medarbeiderengasjement mot oss selv og andre bedrifter. Her har vi oppnådd sterke resultater, men det er det kontinuerlige fokuset på fornøyde medarbeidere og et godt arbeidsmiljø som er det viktigste.

Fornøyde medarbeidere

  • Jobber bedre og vil ofre mer for at bedriften skal lykkes
  • Er blidere, godt humør smitter
  • Skaper et godt samarbeidsmiljø- både internt og eksternt
  • Blir i selskapet, bygger kompetanse og gir kundene kontinuitet

Det er i møte mellom mennesker at business og gode opplevelser skapes. Vi har stort fokus på å skape de gode kundeopplevelsene i et hvert møte med kunden.

Vi legger til rette for utvikling

Vår arbeidsplass skal gi våre medarbeidere mestringsfølelse, være meningsfull og legge til rette for størst mulig selvbestemmelse og selvledelse. Vi har derfor en flat organisasjonsstruktur, der alle bidrag er både viktige og synlige. Ved siden av tilrettelegging, gir vi våre medarbeidere tilbud om aktiviteter med utvikling i fokus. Eksempler på dette er utfordrende oppgaver og, kurs innen selvledelse, støtte til masterprogram, eller vår opprettelse av et eget innovasjonsteam.


Organisasjonskulturen er vårt varige konkurransefortrinn. Det er ekstremt lett å kopiere både løsninger og systemer innenfor vår bransje. Kulturen er unntaket! Den sitter i menneskene, og menneskene forblir unike. Det er folka som skal bringe Vitari videre!

" Systematisk arbeid med medarbeidertilfredshet gir resultater!  Menneskene er vår strategi. Og det er via mennesker vi skaper resultater. Det er derfor kritisk å ha motiverte og fornøyde medarbeidere".- Asle Sjørbotten, Daglig leder i Vitari

 

 

Vil du jobbe hos oss? Send inn din cv og søknad her!
Vi ser frem til å høre fra deg!