Great Place To Work

Great Place To Work

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Den viktigste ressursen i Vitari er «folka». Derfor jobbes det kontinuerlig med å få fornøyde medarbeidere. Vi har et ønske om at Vitari skal være Norges beste arbeidsplass, og vi mener at fornøyde kunder skapes av fornøyde medarbeidere. 

Fordeler med fornøyde medarbeidere

  • Jobber bedre og vil ofre mer for at bedriften skal lykkes
  • Er blidere, og godt humør smitter
  • Høster et godt samarbeidsmiljø- både internt og eksternt
  • Fornøyde ansatte blir i selskapet, bygger kompetanse og gir kundene kontinuitet 

I tillegg har vi også noen egne tiltak for å sørge for fornøyde kunder. Vi har fokus på å skape gode kundeopplevelser og være gode på support. Både kundene og medarbeiderne er mennesker, og alle skal ha gode opplevelser i møte med Vitari.

Legger til rette for utvikling

Vår arbeidsplass skal gi våre medarbeidere mestringsfølelse, være meningsfull og legge til rette for størst mulig selvbestemmelse og selvledelse.

Organisasjonskulturen vår skal bli et varig konkurransefortrinn. Det er ekstremt lett å kopiere både løsninger og systemer innenfor vår bransje. Men kulturen er unntaket! Den forblir unik. Og den vil bringe Vitari videre!

Systematisk arbeid med medarbeidertilfredshet gir resultater!  Menneskene er vår strategi. Og det er via mennesker vi skaper resultater. Det er derfor kritisk å ha motiverte og fornøyde medarbeidere.- Asle Sjørbotten, Daglig leder i Vitari
Vil du jobbe hos oss?
Send inn din søknad og CV

Kontakt oss