Nettverk

Nettverk

Vi ser det som en viktig å oppgave å være engasjert i samfunnet rundt oss. Derfor er vi aktive medlemmer av flere næringsråd (Asker, Drammen, Tønsberg og Tromsø).

Sammen med bl.a. Asker kommune og  Akershus Fylkeskommune er også aktiv medeier i Askershus AS som skal være en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen med servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning. Vitari er også med i Asker Produkt Lauget og aktiv støttespiller for lokal idrett og idealistiske organisasjoner.

 

Involvert i flere nettverk

  • Flere næringsråd
  • Asker kommune
  • Asker produkt Lauget
  • Støttespiller for lokal idrett
Vil du vite mer om vår involvering i nettverk, eller er du i et nettverk som vi bør være involvert i?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.