Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

Vitari har valgt å ta et aktivt samfunnsansvar. Vi ble sertifisert Miljøfyrtårn i juni 2017 og har som mål å bli den mest miljøvennlige kontorbedriften i Asker og i de øvrige kommunene hvor vi har kontor. 

Ansvar for lokalmiljøet

Vitari er opptatt av å bidra i nærmiljøet, og har vist et aktivt engasjement gjennom:

  • å være en JA-bedrift overfor kommunen og det offentlige
  • å delta aktivt i utviklingen av det lokale næringslivet,
  • å ta et sosialt ansvar.

Vi mottok med stolthet utnevnelsen «Årets Askerladd» for 2016.

Vi støtter gode formål

Vi støtter Kirkens Feltarbeid gjennom Varmestua i Asker, og det gode arbeidet som gjøres for rusavhengige. Vi støtter også Asker Produkt. gjennom deltakelse i Asker Produkt Lauget, og vårt bidrag er å tilføre kompetanse og opplæring innen automatisering av administrative løsninger, samt systemer for ordrebehandling, betaling og fakturering.

Vitari er medlem med styreplass i Asker Næringsråd og er medeier i Askershus AS som har som formål å støtte nyetableringer, innovasjon og kunnskapsutvikling i Asker.

Selskapet støtter idretten gjennom å være sponsor for Frisk Asker. Vi bidrar også inn i styrearbeidet til klubben.

Vitari støtter også selskaper som AidinAction, både med pengebidrag, regnskapsføring og regnskapssystem.

Vi jobber aktivt med FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål Vitari har besluttet å jobbe for følgende fire bærekraftmål:

  • Nummer 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
  • Nummer 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
  • Nummer 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
  • Nummer 17: Samarbeid for å nå målene

 

FNs bærekraftsmål , Kilde: FNs hjemmeside
Vil du vite mer om vårt fokus og arbeid med samfunnsansvar?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.