Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Vitari har valgt å ta et aktivt samfunnsansvar. Vi ble sertifisert Miljøfyrtårn i juni 2017 og har som mål å bli den mest miljøvennlige kontorbedriften i Asker og i de øvrige kommunene hvor vi har kontor. 

Ansvar for lokalmiljøet

Vitari er opptatt av å bidra i nærmiljøet, og har vist et aktivt engasjement gjennom:

  • å være en JA-bedrift overfor kommunen og det offentlige
  • å delta aktivt i utviklingen av det lokale næringslivet
  • å ta et sosialt ansvar
  • å prioritere lokale leverandører

Vi mottok med stolthet utnevnelsen «Årets Askerladd» for 2016.

Kirkens Feltarbeid

Varmestua er en del av Kirkens feltarbeid i Asker, og gjør et godt arbeid for rusavhengige. Vitari har valgt Varmestua som mottaker av gaver i form av eksempelvis penger og teaterbilletter.

Asker Produkt

Vi støtter Asker produkt gjennom deltakelse i Asker Produkt Lauget. Vårt bidrag er å tilføre kompetanse og opplæring innen automatisering av administrative løsninger, samt systemer for ordrebehandling, betaling og fakturering.

Asker Næringsråd

Vitari er medlem med styreplass i Asker Næringsråd og er medeier i Askershus AS. Der jobbes det med formål om å støtte nyetableringer, innovasjon og kunnskapsutvikling i Asker.

Frisk Asker/ Idretten

Vi støtter idretten gjennom å være sponsor for Frisk Asker, og bidrar i styrearbeidet i klubben. Som medlem av Frisk Asker sitt bedriftsnettverk har vi gleden av å bygge nettverk med lokale firmaer en gang i måneden.

AidinAction

Vitari støtter selskapet AidinAction med pengebidrag, regnskapsføring og regnskapssystem.

Vil du vite mer om vårt fokus og arbeid med samfunnsansvar?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.