Vitari sin historie

Vitari sin historie

Det gikk fort for seg i 2002 da 20 av dagens ansatte bestemte seg for å bli gründere. Onsdag 24. april 2002 ble det annonsert at selskapet de jobbet i, Itworks, hadde gått konkurs.

Vitari blir stiftet

Men den ene avdelingen i Itworks, den som solgte Visma programvare og konsulenttjenester, var ikke klare til å legge ned arbeidet. I løpet av få dager fikk de ordnet en avtale hvor de fikk kjøpt sine egne arbeidsplasser. En navnekonkurranse ble holdt, og navnet ble “Vitari”.  Mandag 29. april 2002 var de klare til å stifte selskapet som i dag er den største Visma partneren.

Den dagen satt jeg inne hos Visma og fylte ut papirene til Brønnøysund. Et nytt selskap var skapt. Alle i avdelingen fra Itworks fikk tilbud om både jobb og eierskap i Vitari. De fleste takket ja til begge deler. Det skjedde mye på få dager. Det var hektiske og lange dager, men samtidig var vi veldig motiverte.- Arve Inge Hoggen, Salgsdirektør og gründer i Vitari

Fokus på bedriftskultur

Strategien for å bygge et godt selskap, var å fokusere på bedriftskultur. I bransjen var det vanlig med individuelle bonuser, men i Vitari satset vi på belønninger i fellesskap. Vi skulle ikke konkurrere, men jobbe i team og hjelpe hverandre. Sammen skulle vi skape et lønnsomt selskap og en god arbeidsplass.

Vi merket en holdningsendring hos alle fra Itworks til Vitari. Hver gang telefonen ringte, selv om det var etter arbeidstid, kastet vi oss over den for å ta den. Vi var så veldig motiverte for å skape en suksessfull bedrift.- Arve Inge Hoggen, Salgsdirektør og gründer i Vitari

Fokuset på trivsel og bedriftskultur har vært noe Vitari har hatt med seg hele veien. Derfor har vi blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser flere år på rad.


Kontinuerlig vekst

Vitari hadde en omsetning på 13 millioner kroner i 2002. I 2018 rundet vi 117 millioner. I perioden har vi skapt mange nye arbeidsplasser. Vi har vokst fra 28 til 90 + ansatte.

I dag, 17 år senere er vi største Visma partner, best på business automation, har høy kundetilfredhet og kåret til en av Norges beste arbeidsplasser.

Vil du vite mer om Vitari?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.