Rapportering, budsjettering og analyse

En komplett Business Intelligence-løsning med moduler for rapportering, budsjettering og analyse/dashboards.

Send oss e-post Book et møte

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Vitari på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser ved å sende en e-post til support@vitari.no.

Rapportering

Med OneStop Reporting og Excel kan du lage akkurat de rapportene du trenger. Alle tabeller og felt blir tilgjengelig for sluttbruker i Excel, i en form som er intuitiv og brukervennlig.

Budsjettering

OneStop Reporting Budgeting er et budsjetteringsverktøy hvor du selv velger detaljeringsnivå på budsjettdataene og utforming av budsjettmodell.

AnalyseAnalyse

Med OneStop Reporting analyserer du data fra Visma Global eller Visma Business, og presenterer på en enkel måte.

rapporting-tablet

Fordeler med et OneStop Reporting

  • Korrekt, oppdatert og lett tilgjengelig styringsinformasjon
  • Lag realistiske budsjetter
  • Bruk informasjonen til å gjøre optimaliseringer og
    endringer, som øker produktiviteten
  • Følg med på nøkkeltallene som er viktige for deg
  • Enkel drilldown i tallmaterialet ved å klikke på grafene

God bruk av data gir økt lønnsomhet

Flere undersøkelser viser en klar sammenheng mellom lønnsomhet, og det å klare å bruke data og erfaringer på en god måte. Enhver bedrift bør ha som mål å jobbe smartere og mer effektivt for hver dag. Og for å kunne optimalisere driften, ta bedre beslutninger og øke lønnsomheten – trenger man et godt datagrunnlag.

Dataene ligger allerede lagret i bedriftens forretningssystemer, men gir ikke verdi før den blir tolket. Visma Rapportering og Analyse hjelper deg til å tolke, analysere og systematisere – slik at du enkelt kan hente ut meningsfull data, når du selv trenger det.

asle-image-opt