Trenger du hjelp til å migrere til skyen?

Dagens utfordringer med overgang til
skybasert ERP

 

  1. Opplever at dagens system er satt opp med for mange tilpasninger?
  2. Og at løsningen er for dårlig tilpasset til raskt å kunne endre seg i takt med omgivelsene?​
  3. Er de utfordrende å utnytte ny teknologi og tilpasse seg nye forretningsmodeller på grunn av spesilatilpasninger?
  4. ​Henger ikke programvare med i tiden og er den lite skalerbar og fleksibel?​

 

Hvis du kjenner deg igjen i spørsmålene ovenfor, så er tiden inne for å kartlegge gevinst og vekstpotensialet med å flytte ditt økonomi- og logistikk system ut i skyen! La oss hjelpe deg!

Trenger du hjelp til å migrere til skyen?

Slik sikrer du en en vellykket overgang til skyen

Deli de Luca Diustribunal effektiviserte med Visma.net ERP

Deli de Luca distribunal ønsket å effektivisere ordrehåndteringen sin - som på det tidspunktet ble håndtert i regneark.
De ønsket å effektivisere inngående bestillinger/ordre, og påfølgende produksjon og logistikk.
Etter en grundig evalueringsprosess ble det inngått kontrakt med Vitari for leveranse av Visma.net ERP for å dekke økonomi og logistikkprosesser.

De opplever en betydelig enklere hverdag, og har frigjort verdifull tid.
Det endelige valget falt på Visma.net ERP, både på grunn av den allerede eksisterende funksjonaliteten som lå til grunn, men også fordi vi så et stort utviklingspotensial. Vi ønsker å være tidlig ute med det som kommer av teknologi i fremtiden, sier Shoana Ostadi i Deli de Luca Distribunal.

Les dere historie her.