Seminar: Nyheter i Compello Fakturagodkjenning versjon 10

Compello Vitari Fakturagodkjenning

Dato: 08.12.2017
Tid: 09.00 – 10.30
Sted: Vitari, Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad

Hold av 1,5 time, bli kjent med alle nye oppdateringer og muligheter, og sørg for at du jobber effektivt med systemet! Vi ønsker å gi deg informasjon om hva du kan forvente i ny versjon, og vil gå igjennom følgende temaer:

 • Ny fakturatolk
 • Godkjenning på mobile enheter
 • Ny regnskapsfører-/ bookkeepermodul
 • Veien videre

Ny fakturatolk

Vi vet at skanning og tolkning av fakturaer ofte er en tidkrevende prosess. Derfor har vi nå revolusjonert tilgangen til en ny, bedre og mer intelligent fakturatolk:

 • Global og automatisk læreprosess
 • Ingen fakturamaler
 • Tolkningen baserer seg på definerte regler og formater

Godkjenning på mobile enheter

Fokuset i denne delen er brukervennlighet og hvordan man kan være mer mobil i godkjenningsprosessen:

  • Funksjonalitet for godkjennere flest
  • App for iOS og Android (Smartphone)
  • Likt brukergrensesnitt for nettleser, nettbrett og telefon

Ny regnskapsfører- / bookkeepermodul

Håndterer du som regnskapsfører store mengder fakturaer på en gang vil ny regnskapsførermodul gjøre hverdagen litt enklere:

 • Hurtigtaster – alt kan gjøres ved hjelp av tastatur
 • Posteringsmaler
 • Effektiv håndtering av store mengder faktura
 • Forbedret og utvidet regel håndtering
 • Nytt brukergrensesnitt