Skytirsdag

«Alt skal i skyen». Det har du vel hørt opptil flere ganger de siste årene, men hva er egentlig målet med sky?

Første tirsdag i hver måned gir vi i Vitari deg en introduksjon til skybaserte løsninger som skaper samhandling i din bedrift, for det er vel det vi alle ønsker? En enklere hverdag?
Dette er et tidseffektivt webinarkonsept, med spissede presentasjoner, der du får all den nødvendige informasjonen på 6x30 minutter.

Agenda:

Nysgjerrig på skybasert lønnsystem? Vi viser deg fordelene og mulighetene med Visma.net Payroll - Visma sitt skybasert lønnsprogram. Her er det ikke behov for oppgraderinger eller en server du må ha tilgang til - du logger deg enkelt og greit på via nettet.

Visma.net Payroll er et effektivt verktøy med avansert automatikk som gir full oversikt og kontroll. Alle ansatte får tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer - direkte på mobilen. Automatikk forenkler rapportering til myndighetene, og når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling.

Bli med på webinar om lønn i skyen

Privat har vi som forbrukere omfavnet bruken av skytjenester. VI hører på musikk på Spotify og ser på film på Netflix.

På jobb er vi inne i en ny hverdag med hjemmekontor og raske endringer i kundeatferd som gjør at vi har behov for tilgjengelighet, data i sanntid og skalerbarhet som gjør at både volum og nye forretningsbetingelser kan ivaretas.

Men hvordan står det til i deres virksomhet? Er det tatt i bruk tjenester som skal bidra med å gi en enklere hverdag? Må dere inn i et lukket miljø for å få tilgang til å gjøre regnskapsoppgaver? Må dere laste opp filer til bank for å remittere? Må du be økonomisjefen om å sende deg data på mail dersom du ønsker tilgang til rapporter?

Hva om vi sier at dette ikke er nødvendig.

I Visma.net er ditt regnskap tilgjengelig via internett. Du kan automatisere fakturering, mottak av innbetalinger og får tilgang til rapporter i sanntid som gir deg faktabasert beslutningstøtte. All form for godkjenning kan gjøres digitalt på mobilen.

Bli med på webinar om regnskap i skyen

 

Varehandelen har de siste 20 årene gjennomgått drastiske endringer. E-handel står i dag for ca 14% av all retail solgt globalt og denne trenden er økende.

Moderne systemer er en forutsetning for å forenkle hvordan dere jobber med innkjøp og salg, i tillegg til å sørge for full kontroll på lager. Et ERP-system som snakker med nettbutikk, innkjøpsløsning og håndterminaler sikrer effektivisering internt og bedre samhandling med kunder og leverandører.

Hvilke endringer har deres virksomhet gjort de siste 5 årene for å holde tritt med endringer i teknologi og kundeatferd? En ting er i hvert fall sikkert - hvis det er vanskelig å kjøpe varer av deg vil kunder finne andre steder å handle. Med Visma.net ERP legger du grunnlaget for å ha riktig vare, på riktig plass, til riktig tid.

Bli med på webinar om logistikk i skyen

 

En oversiktlig, tilgjengelig og strømlinjeformet prosjektoversikt og plan er kritisk for at deres bedrift kan levere flere prosjekter samtidig.

Visma.net Project Management er systemet for tjenesteytende prosjektorienterte bedrifter som ønsker å sikre prosjektleveranser og timefangst. Systemet gir deg muligheten til å ha full kontroll på alle faser av prosjektet, fra første salgsmøte til prosjektavslutning.
Med Visma.net Project Management vektlegges planlegging, gjennomføring og rapportering for å redusere tidsbruk, usikkerhet og risiko. Du og dine kolleger får en løsning som sparer tid, gir full oversikt og kontroll på ressurser, tidsbruk og økonomi.

Tilgang til systemet kan du få så lenge du har tilgang til pc, nettbrett eller mobil – og nettilgang.

Bli med på webinar om prosjekt i skyen

I denne sesjonen vil du få en generell presentasjon av OneStop Reporting som et skybasert rapporterings-, budsjetterings- og analyseverktøy for alle bedrifter.

 

Bli med på webinar om skybasert rapportering.

Teknologi finnes for å støtte ditt selskaps ulike forretningsområder. Men hva hjelper det om teknologien legger til rette for effektivisering om du ikke bruker verktøyene på riktig måte?

Vi mener at valg og innføring av ERP-system må knyttes opp mot virksomhetens forretningsmål. For å sikre at vi sammen realiserer ønsket gevinst har vi fokus på følgende i vårt samarbeidsforhold:

  • Målbilde - hva ønsker dere å oppnå på kort og lang sikt? Konkretiser målene
  • Analyse - kartlegg nåsituasjonen og sørg for at selskapets fremtidige retning støttes av ny løsning
  • Planlegging og gjennomføring - Sett riktig prioritering og tid hos interne nøkkelressurser
  • Evaluering - Følg opp mål som er konkretisert og følg opp fremdrift i prosjektet
  • Videreutvikling - Gjør justeringer og effektiviser fortløpende. Prioriter kompetanseheving og ha et kritisk blikk på arbeidsprosesser.

Dette er en måte å sørge for at dere får mest mulig ut av investeringen dere gjør.

Det viktigste er å forstå at innføring av et nytt ERP-system er en forretningsmessig beslutning som påvirker hele delen av virksomheten og er en prosess som krever involvering, eierskap og prioritering. Sammen gjør vi investeringen lønnsom.

Bli med på webinar om gevinstrealisering

 

 

Spør meg om:

 

 

Skytirsdag

Marianne Thielemann

+47 400 05 521
marianne.thielemann@vitari.no 

 

Lønn i skyen

Cecilia Diaz Hauge

+47 938 16 244
cecilia.diaz.hauge@vitari.no

Regnskap i skyen

Mats Abrahamsen

+47 400 46 061
mats.abrahamsen@vitari.no

 

Logistikk i skyen

Magnus Skontorp

+47 950 20 807
magnus.skontorp@vitari.no

 

Prosjekt i skyen

Ole Jørgen Larsen

+47 481 57 363
ole.jorgen.larsen@vitari.no

Gevinstrealisering

Eric S. Pascual

+47 924 45 453
eric.scott.pascual@vitari.no

 

 

 

 

Vil du vite mer om skytirsdag?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.