Vitari tilbyr sammen med Visma og Norges Idrettsforbund en løsning til idretts-Norge. Vitari kjenner idretten og våre konsulenter kjenner idrettslagene. Vi er derfor valgt ut som Vismas foretrukne partner mot idrettslag.

Hva får du med Smart Klubbøkonomi

Ingen server

Klubben slipper å drifte og vedlikeholde egen server og eliminerer dermed kostnadene forbundet med dette.

Automatisering

Automatiserer faktura- og betaingshåndtering slik at klubben sparer mye tid på avstemmingsarbeid relatert til bank, MVA og hovedbok.

Bedre kontroll

Full kontroll over disponible midler per idrettsgren eller lag. Hent ut detaljerte rapporter for lag og prosjekter. Alt er lagret på et sted noe som gir bedre oversikt

Fleksibilitet

Du har muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst. Støtter elektronisk godkjenning av fakturaer og føring av utlegg på mobil.

Idretten + Visma.net

Visma.net er valgt som system for idretten. Dette er et komplett skybasert system med fokus på automatisering av prosesser og fleksibilitet – du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Les mer om Visma.net her

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss

Thomas Marti- Salg

Book et møteSend e-post