Håndtere reise og utlegg

Håndtere reise og utlegg


Ved å ta i bruk en skybasert løsning for utlegg og reiseregning vil du spare både tid og penger. Reiseregninger og utlegg fylles ut hvor og når som helst, og alt skjer i digitale flater enten i en nettleser eller mobilapp.

Slik bruker du løsningen

Så fort du har tatt bilde av kvitteringene kan de kastes, og dermed blir behandlingen videre helt papirløs. Løsningen tar ansvar for korrekt føring i henhold til lover og regler, noe som reduserer behovet for korrigeringer betraktelig. Godkjenning kan selvsagt også gjøres mobilt, og kontrolljobben til lønnsansvarlig blir mye mindre frustrerende når feilføringer elimineres. For eksempel har endringen i statens diettsatser med en trekkpliktig og en trekkfri del ført til at dette er nesten umulig å håndtere manuelt. Med digital føring av reise og utlegg går dette av seg selv i løsningen.

Fordeler med digital føring av reise og utlegg

  • Eliminer feilføringer
  • Spar tid og penger
  • Fyll ut regningene hvor som helst og når som helst
  • Send direkte fra din mobil

 

Noen fakta om reise og utlegg:

  • I Vitari har lønnsansvarlig spart 1/3 av tiden hun tidligere brukte på behandling av reiseregninger og utleggsgodtgjørelse med en skybasert løsning
  • Føring og kontrollering av utlegg og reiseregninger tar mer tid enn de fleste tror. Kvitteringer skal tas vare på og legges ved etter scanning, samtidig som lover og regler må hensyntas. Dette blir dermed en større tidstyv enn man skulle tro.

Passer dette for meg?


Hvis du vil bli kvitt papirkvitteringer og tidkrevende manuelle prosesser anbefaler vi at du kommer i gang med Visma.net Expense – Vismas digitale løsning for føring av reiseregning og utlegg.
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.