Rapportering

Ved å ta i bruk en digital løsning for rapportering vil muligheten for informasjonsdeling til alle i bedriften bedres betraktelig. I stedet for å ha ulike rapporter lagret lokalt hos bedriften, som i tillegg ofte kan være vanskelige å få tak i for noen ansatte, vil en digital løsning føre til bedre tilgang for alle ansatte. 

Fordeler med en digital rapporteringsløsning

  • Bedre datatilgang
  • Sanntidsdata
  • Spar tid ved å erstatt manuelt arbeid

Excel-arkene og tekstdokumenter trengs ikke lenger, men de ferdige rapportene kan selvsagt eksporteres om ønskelig.

Passer dette for meg?

Hvis du ønsker å bedre beslutningsgrunnlaget og visuelle presentasjoner av dine viktigste KPI’er anbefaler vi at du kommer i gang med en digital rapporteringsløsning. Her finnes det ulike løsninger avhengig av dine behov.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

 

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.