Registere  og håndtere ferie og fravær

Registere og håndtere ferie og fravær

Ved å benytte en heldigital løsning for ferie og fravær vil disse prosessene gjøres mye enklere for din bedrift. 

Fordeler med heldigital løsning for ferie og fravær

  • Ansatte kan enkelt søke om ferie direkte i løsningen, enten på pc, nettbrett eller mobil.
  • Ledere får full oversikt over alle ansattes ferie, og kan godkjenne/avvise fra pc, nettbrett eller mobil.

Både for ferieønsker, men også fraværshåndtering, kan du nå bli kvitt det du skulle bruke av papirbaserte løsninger eller regneark. Manuell punching for lønnsansvarlig forsvinner, og fravær registreres automatisk i henhold til gjeldende lover og regler.

Noen fakta om ferie og fravær:

  • Etter ferieloven er man pliktig å drøfte ferietidspunkt med arbeidstaker. Dette blir vesentlig enklere om alle ferieønskene er samlet på ett sted, helt digitalt.
  • Etter lov om folketrygd er man pliktig til å føre og kunne legge frem statistikk og dokumentasjon for fravær hos sine ansatte.

Passer dette for meg?

Hvis du vil bli kvitt manuelle skjemaer som krever mye arbeid for å ikke ha mangler eller feil, anbefaler vi at du kommer i gang med Visma.net Absence – Vismas enkle løsning for håndtering av ferie og fravær.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.