Sende og motta elektroniske innbetalinger

Sende og motta elektroniske innbetalinger

En digital løsning for betaling av faktura og oppdatering av innbetalinger erstatter alle de gjentakende og rutinepregede manuelle prosessene som betalinger fører med seg. For betaling vil den godkjente og bokførte innkomne fakturaen sendes digitalt til banken og bli betalt til forfall.

Fordeler med  elektroniske betalinger

  • Du sparer tid og sikkerheten øker
  • Datakvaliteten forbedres siden reskontro og hovedbok til enhver tid oppdateres automatisk
  • Alle innbetalinger matches mot riktig post automatisk
  • Manuelle oppgaver reduseres, og erstattes av en strømlinjeformet arbeidsflyt

Fakta om digital håndtering av banktransaksjoner:

  • Sikkerheten øker siden muligheten for manuelle endringer av transaksjoner forsvinner
  • Formatet for elektronisk betalingsformidling er standardisert i Norge med standarden ISO 20022
  • Oppdateringene går av seg selv, selv når du av ulike årsaker ikke kan være tilstede på jobb

Passer dette for meg?

Hvis du vil redusere manuelle oppgaver og spare tid og ressurser rundt ut- og innbetalinger, anbefaler vi at du kommer i gang med Visma.net AutoPay – Vismas løsning for bankintegrasjon med automatiserte banktransaksjoner. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.