Timeregistrering

Timeregistrering

Ved å ta i bruk en digital løsning for timeregistrering vil all timehåndtering gjøres enklere og mer tilgjengelig. Total oversikt, inkludert fleksitid og overtid, registreres på en enkel måte og sendes direkte til lønnssystemet.

Fordeler med en digital timeregistreringsløsning

  • Registrer dine timer umiddelbart nesten hvor som helst og når som helst
  • Få økt kvalitet og bedre rapporter til lønnsansvarlig
  • Gi lønnsansvarlig bedre kontroll og oversikt

Etter registrering blir timene sendt til godkjenning hos leder, før det er klart for utbetaling.

Noen fakta om timeregistrering:

  • Etter arbeidsmiljøloven plikter alle bedrifter å føre oversikt for hver arbeidstakers arbeidsmengde
  • Digitale timeløsninger har ofte også mulighet for prosjektbasert timeregistrering

Passer dette for meg?

Hvis du vil øke kontrollene på timene i din bedrift og gjøre hver arbeidstagers hverdag enklere anbefaler vi at du kommer i gang med en digital løsning for timeregistrering. Her har vi flere alternativer, avhengig av ditt behov.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.