Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Flere produkter kan dekke samme behov, og det er mange leverandør som kan levere riktig produkt. Det som skiller en god og mindre god implementering av et ERP system er summen av de tjenestene som leveres. Det handler ikke bare om å ha konsulenter som er faglig dyktige. Det er minst like viktig å ha god kommunikasjon og være samstemt underveis i prosessen.

Vi bruker vår erfaring, kunnskap og kompetanse til å løfte deg og din virksomhet. Alle våre konsulenter er oppdaterte og kompetente på sitt felt, og de evner å lære seg nye ting raskt. 

Proaktiv serviceinnstilt samarbeidspartner

  • Vi vil være en serviceinnstilt og engasjert samarbeidspartner, som tør å utfordre deg på hva som er beste praksis til enhver tid.
  • Våre konsulenttjenester kan være alt fra mindre timebaserte oppdrag til større prosjekter.

Ulike konsultenttjenester

  • Rådgivning
  • Foranalyse (workshop, forprosjekt)
  • Installasjon/tekniske tjenester
  • Implementering (design, tilpasning, konvertering)
  • Test
  • Dokumentasjon
  • Opplæring
  • Oppstartsassistanse
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.