Prosjekt

Prosjekt

Vitari leverer ca. 100 små og store prosjekter hvert år. Dette krever en god prosjektmetodikk og i Vitari heter dette Arbeidsmodellen.


Vi har ut i fra størrelse, kompleksitet eller risiko dedikerte Prosjektledere som leder både kunden, kundens samarbeidspartnere og våre rådgivere trygt gjennom prosjektets gang fra oppstart til evaluering.
Våre prosjektledere benytter moderne verktøy der vi har kontroll på den enkelte oppgave slik at både vi og kunden er informert om status til enhver tid.

Moderne verktøy

 

Våre prosjektledere benytter moderne verktøy der vi har kontroll på den enkelte oppgave slik at både vi og kunden er informert om status til enhver tid.

Vil du vite mer om vår prosjekt metodikk?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.