Før ferie og fravær – fra nett og mobil

 • Enkel registrering – full oversikt
 • Støtter gjeldende lover og regler
 • Integrert med Visma Lønn
Prøv gratis

Fyll ut skjema og få tilgang til å teste Absence løsningen i 30 dager!

Fordeler med Visma.net Absence

   • Enkelt å registrere sykefravær og ferie på mobil og nett
   • Leder får øyeblikkelig beskjed når fravær og ferie registreres
   • Gir ansatte full oversikt over eget fravær
   • Ledere får oversikt over fraværet i bedriften
   • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
   • Løsningen er alltid oppdatert etter gjeldende regelverk
absence-phone

Last ned produktark om Visma.net Absence 

Contact Absence

Fyll ut skjema og få tilgang