Enkelt å hente rapporter online

Løsningen leveres med et utvalg av standardrapporter som bl.a. lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk.

Rapportering

Løsningen leveres med standardrapporter som lar deg overvåke produktivitet, resultat ogforbruk. Det er også enkelt å sette opp egenutviklede rapporter.

AnalyseAnalyse

Systemet analyser data fra forretningssystemene og presenterer det i et enkelt visuelt grensesnitt med tekst, diagrammer og tabeller.

asle image

Fordeler med Visma Rapportering

  • Webbasert – gjør at tallene alltid er tilgjengelig
  • Standardrapporter
  • Lav brukerterskel
  • Enkel tilgangsstyring – slik at ikke alle kan se alt
  • Kan eksporteres til Excel og PDF
  • Enkel drilldown i tallmaterialet ved å klikke på grafene

Visma Rapportering Premium –
for regnskapsbyrå/revisor

Dette er et tilvalg for regnskapsbyråer og revisorer som gjør det enkelt for kundene å hente ut de rapportene de trenger, når de trenger dem, via internett. Et dashboard gir kunder av byråer en grafisk framstilling av hovedtall basert på regnskap og budsjett. På den måten kan de alltid ha oversikt over hvordan bedriften/butikken og likviditeten utvikler seg

  • Kunder kan enkelt klikke seg nedover i tallmaterialet for å se underliggende verdier.
  • Enkelt å tilgangsstyre hvem som kan se hvilke rapporter.
  • 13 ulike standardrapporter
  • Grensesnitt tilpasset PC, mobil og nettbrett